fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Pryzmat Pyza: Wiązka pada prostopadle na powierzchnię pryzmatu równobocznego o współczynniku załamania 1,54 . Pod jakim kątem wiązka wyjdzie z pryzmatu?
12 cze 21:20
Lech: Popatrz wpis matematyka !
12 cze 21:29