fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
indukcja fiza: Na nieskończenie długim przewodniku, w którym płynie prąd o natężeniu 27 A wykonano okrągłą pętlę o promieniu 27 cm prostopadłą do przewodnika. Jaka jest wartość indukcji magnetycznej w środku pętli ?
12 cze 20:32
Lech: Popatrz na wpis matematyka ! !
12 cze 21:01
12 cze 21:15