fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Na nieskończenie długim przewodniku, w którym płynie prąd o natężeniu 27 A wykon fizz18: Na nieskończenie długim przewodniku, w którym płynie prąd o natężeniu 27 A wykonano okrągłą pętlę o promieniu 27 cm prostopadłą do przewodnika. Jaka jest wartość indukcji magnetycznej w środku pętli ?
12 cze 20:30
12 cze 21:15