fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Kinematyczna teoria gazów krzyschu: Hej Mam wyprowadzony wzór na <v> oraz na Vnp (prędkość najbardzej prawdopodobna)
 2 
<v> =

Vnp
 π 
 2RT 
vnp =

 μ 
Jak wyznaczyć teraz wartości: <v2> oraz <v2>
9 cze 13:04
: wpisz w google, zrobiono to już na 10...stronach
9 cze 21:29
krzyschu: Na przykład gdzie
10 cze 21:12
Maxwell: wpisz rozkład Maxwella
11 cze 19:15