fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Fizyka jądrowa Anonim: W prostym modelu jądra atomowego zakładamy, że jest ono kulą, której promień obliczamy ze wzoru: R=R0 * 3A gdzie: R0 = 1,2 · 10–15 m, natomiast A to liczba masowa. Oszacuj gęstość jądra izotopu węgla 126C . Zapisz poszczególne etapy rozwiązania (zacznij od definicji gęstości).
8 cze 00:10
kucharz: no właśnie zacznij od definicji... masz podany przepis to rób
8 cze 09:49