fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Oblicz wykonaną pracę Natka: W wierzchołkach trójkąta równobocznego o boku a znajdują się ładunki q1=2C, q2=−4C, q3=−5C. Ładunek q1 przesunięto tak, że powstał trójkąt równoramienny o boku 4a. Oblicz wykonaną pracę.
6 cze 23:41
Lech: Policz energie elektryczna wszystkich par ladunkow na poczatku i na koncu wowczas praca W = energia poczatkowa − energia koncowa
 q1*q2 
Energia elektryczna pary ladunkow : E = k*

 r  
7 cze 13:23
: W = ΔEp = E(końcowa} − E(początkowa)
7 cze 15:02