fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Fizyka Kwantowa Jakub:
 mx2 
Cząstka o masie m opisana jest funkcja falową y(x,t)=Aexp[−a(

+ it)]. Unormuj
 h 
fukncjke falową. Znajdź wyrażenie na energie potencjlną U(x), dla której y(x,t) spełnia równanie Schrodingera. Oblicz nieokreśloność położenia i pędu tej cząstki. Z góry dziękuje za pomoc emotka
29 maj 18:22
Jakub: pomoze ktoś?
29 maj 19:52
1 cze 12:37