fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Optyka geometryczna Mariusz: Dwie soczewki skupiające ܵS1 i ܵS2 o ogniskowych ݂f i wspólnej osi optycznej ustawione są w odległości ݀ d= 2݂f od siebie. W odległości x1 przed soczewką ܵS1 znajduje się rzeczywisty przedmiot. W jakiej odległości y2 od soczewki ܵS2 powstanie obraz dawany przez tę soczewkę, jeżeli: a) x1 = 3݂f, b) x1= 1.5݂f. Witam pomogl by ktos, w szczegolnosci przyklad b
28 maj 22:19
: x1 = 1,5f ⇒ y1 =3f > d ⇔obraz nie powstanie
29 maj 10:24