fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Hydrodynamika Statazja: W długiej pionowej rurze, otwartej u góry,jest wykonany otwór ostrokrawędziowy o średnicy 5 mm. Oczekuje się, że będzie przez niego wypływać woda z natężeniem 6 dm3/min. Współczynnik prędkości w otworze wynosi 0,96 , zaś współczynnik kontrakcji 0,8.Ile powinno wynosić ciśnienie hydrostatyczne na poziomie otworu? Jak wysoki powinien być słup wody w rurze ponad otworem? odpowiedź: H=2,24 p=22kPa Proszę o pomoc wyszło mi: h=(v2β2α2)(A22g)−1 gdzie v to natężenie przepływu A pole powierzchni otworu
26 maj 18:19