fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Jaką długość fal ma foton, któremu odpowiada masa równa masie spoczynkowej elekt Danka: Jaką długość fal ma foton, któremu odpowiada masa równa masie spoczynkowej elektronu
24 maj 21:29
Lech: me*c2 = hc/λ
 h 
czyli : λ =

 me*c 
me − masa elektronu
24 maj 21:36