fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Fizyka Bogdan z Grójca: 1.Czy częstotliwość drgan tłumionych wahadła wraz z upływem czasu maleje, czy nie zmienia się. Jeśli się zmienia to jak 2.Jak zmienia się amplituda drgań wahadła swobodnego wraz z upływem czasu.
24 maj 16:41
: 1. nie 2. wygugluj "dekrement logarytmiczny"
24 maj 20:06