fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Fizyka atomu. proszę o pomoc w rozwiązaniu Łukasz: Oblicz energię fotonu emitowanego przez elektron przeskakujący z orbity 7 na 5, a następnie z 5 na 2. Ile wynosi długość światła emitowanego przez ten elektron?
17 maj 18:45
Lech:
 1 1 
ze wzoru Rydberga : 1/λ = R(


) ,długość fali
 n2 k2 
 1 1 
lub ΔE = Eo *(


)
 n2 k2 
17 maj 19:14
: Rydberga−Balmera
17 maj 22:01
Łukasz: Czyli mam obliczyć dwie energie i dwie długości światła oddzielnie i już nic więcej z tym nie robić? Nie trzeba tych energii sumować?
17 maj 22:17
Lech: Nie sumuj tych energii bo to sa dwa oddzielne zjawiska fizyczne , dwie rozne energie sa emitowane czyli dwa rozne fotony swiatla o roznych energiach i dlugosciach fal .
18 maj 12:28
Łukasz: Dzięki Lechu.
18 maj 21:27