fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
I zasada termodynamiki dziwne: Nie rozumiem pierwszej zasady termodynamiki Jak to możliwe, że ΔU = Q + W i Q = ΔU + W
15 maj 20:46
: to nie jest dziwne, niektórzy nie są w stanie pojąć pewnych rzeczy i przyjmują je na wiarę
15 maj 23:32