fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Na zaciskach idealnej cewki o X_L = 100kΩ załączono u(t) = 80sin(wt). Oblicz i(t Leo: Na zaciskach idealnej cewki o XL = 100kΩ załączono u(t) = 80sin(wt). Oblicz i(t) oraz wartość skuteczną prądu.
12 maj 19:35
Lech: Io = U/XL = 80 V/100000 Ω = 8 *10−4 A Isk = Io/2 = ...... I(t)= Io sin (ωt)
12 maj 21:40