fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Proszę o rozwiązanie zadania. Łukasz: Oblicz prędkość elektronu emitowanego przez płytkę cynkową naświetlaną w próżni promieniami rentgenowskimi o długości 1,41 *108m, jeżeli potencjał powierzchniowy platyny wynosi 4,78V.
7 maj 21:55
: a umiesz ty łukaszku chociaż podstawić do wzoru
8 maj 08:32
Łukasz: Umiem. To podaj ten wzór.
8 maj 23:53
Lech: hc/λ = Ue + mv2/2
9 maj 08:43
: wzór znajdziesz w każdym podręczniku emotka
9 maj 09:41
: oraz w internecie ale niestety nie na tej stronieemotka
9 maj 09:41
Łukasz: Dzięki Lechu za pomoc w obu zadaniach
9 maj 21:33
Łukasz:
 2hc 2Ue 
v=


− końcowy wzór. Oczywiście powinien być pierwiastek z tego
 λm m 
wszystkiego. Nie wiem dlaczego nie pokazuje go do końca.Wyszło mi w przybliżeniu 5,41*106m/s. Czy ktoś może sprawdzić czy dobrze jest obliczone?
10 maj 21:43