fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Oblicz napięcie między płytkami. kabaczek: Elektron rozpoczął ruch w próżni między płaskimi i równoległymi względem siebie metalowymi płytkami, odległymi od siebie o 0,1 m. Po przebyciu drogi 2 mm uzyskał prędkość 105 ms . Oblicz napięcie między płytkami. Ładunek elementarny ma wartość 1,6 · 10–19 C, a masa elektronu jest równa 9,1 · 10–31 kg.
7 maj 13:43
:
 mv2 
z ZZEnergii: U =

odległosć nie jest potrzebna
 2e 
7 maj 18:01