fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
ZADANIE MATURALNE bluee: Zależność napięcia na końcach baterii od pobieranego z niej prądu można przedstawić w postaci podanego obok wykresu. Siłę elektromotoryczną źródła prądu można zdefiniować jako moc wytwarzaną przez to źródło przypadającą na jednostkowe natężenie pobieranego prądu. A. Podaj interpretację fizyczną nachylenia prostej U(I) odnosząc się do faktu, że podczas pobierania większego prądu napięcie na końcach bateryjki maleje. B. Wykaż, że punkt przecięcia prostej U(I) z osią natężenia odpowiada sytuacji, gdy cała moc wydziela się na źródle. C. Największą moc z określonego źródła można uzyskać, jeżeli odbiornik ma opór równy oporowi wewnętrznemu ogniwa. Wykaż, że odbiornik pobiera wówczas tylko połowę mocy wytwarzanej przez źródło.
5 maj 19:42
bluee: rysunekTo rysunek do tego zadania.
5 maj 19:44
: y = ax +b ⇔U = E −Ir
5 maj 20:13
: EI = I2r + UI ⇔Pcał = Pogn + Podb
5 maj 20:16
:
 df 
c) poszukaj ekstremum funkcji Podb = f(R)⇔

= 0
 dR 
5 maj 20:18
bluee: Dla B. U=0 czyli ε=Ir też do tego doszłam, ale czy to oznacza, że całkowite napięcie wydziela się na źródle, wiec jest równe 0? W A. powinnam wpisać opór? Sformułowanie "podczas pobierania większego prądu napięcie na końcach bateryjki maleje." pasuje mi bardziej dla mocy ?
6 maj 11:31
bluee: εI=P Skąd ta równość?
6 maj 11:32
: B) całą moc a nie napięcie A) tgα = − r chyba wiesz co to jest współczynnik kierunkowy prostej moc całkowita = SEM (napięcie teoretyczne na źródle) x natężenie prądu to wszystko jest w podrecznikach emotka
6 maj 12:46
bluee: W podręcznikach jest wszystko, pod warunkiem, że nie ma się dodatkowych pytań emotka Wiem czym jest współczynnik kierunkowy, to a=tgα pod jakim nachylona jest prosta y=ax+b.
 U 
Jednak dla danego przewodnika opór − czyli stosunek

jest stały.
 I 
"Podczas pobierania większego prądu napięcie na końcach bateryjki maleje"
 U 
To zdanie sugeruje, że dla rosnącego I maleje U, to nie możliwe dla

=const.
 I 
6 maj 14:21
bluee: rysunekMam jeszcze takie zdanie: Igiełkę magnetyczną umieszczono na pionowym ostrzu w ten sposób, że mogła swobodnie obracać się wokół osi pionowej. Nad igiełką, w odległości 3 cm rozciągnięto prostoliniowy przewodnik w kierunku Północ−Południe, tak by był równoległy do igiełki. Po włączeniu prądu igiełka odchyliła się o 30º. A. Wyjaśnij, dlaczego igiełka odchyla się gdy w przewodniku płynie prąd oraz określ i uzasadnij, w którą stronę płynął prąd w przewodniku (w kierunku północnym, czy południowym), jeżeli północny biegun igiełki magnetycznej odchylił się na wschód. B. Przyjmując wartość indukcji pola magnetycznego Ziemi 50 μT wykaż, że indukcja pola magnetycznego wytworzonego przez przewodnik z prądem w miejscu, gdzie znajduje się igiełka magnetyczna wynosi 29 μT oraz oblicz natężenie prądu płynącego w przewodniku. Zadanie zaczęłam na lekcji, Pani narysowała wektory indukcji ziemi i przewodnika. Z tego rysunku już łatwo wyliczyłam całe zadanie, ale nie potrafię znaleźć uzasadnienia dla tych wektorów. Czy możesz mi powiedzieć dlaczego ten rysunek wygląda tak,a nie inaczej ?
6 maj 14:29
: Mylisz napięcie mierzone na oprze zewnętrznym R (ten jest stały w pewnych granicach) od napięcia na źródle i natężenia prądu z niego wypływajacego, przemyśl to jeszcze raz. Podstawa to zrozumieć treść zadania
6 maj 16:50
bluee: Ok. A co z C. εI=P?
6 maj 17:02
bluee: Podb=εI−I2r
7 maj 10:50