fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Kalorymetria papa: Witajcie, mam takie zadanie i nie do końca wiem jak sie do niego zabrać: Do kalorymetru zawierającego lód ( C=2100 J/Kg*K ) w temperaturze −30C wlano trzykrotnie większą masę wody ( Cw=4200 J/Kg*K ). Okazało się, że w temperaturze końcowej w kalorymetrze wzrosła masa lodu o n=10%. Obliczyć jaką temperaturę miała dolana woda, jeżeli pojemność cieplną kalorymetru można pominąć, a ciepło topnienia lodu I= 3,3*105 J/kg.
2 maj 17:55
bilans: cieplny ułożć, od tego zacznij
3 maj 07:27
Lech: Jak mogla wzrosnac masa lodu , czyli woda jeszcze zamarzla ? ? Chyba masa lodu zmalala o n = 10 % ? ? ?
3 maj 08:27
bilans: oczywiście zamarzło 0,1masy z 3mas wody najwyższa temperatura jaką mogła mieć woda, to ok. 2,4o C
4 maj 08:39