fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
W odległości 10 cm od zwierciadła kulistego wklęsłego Zosia ustawiła świeczkę. lola: W odległości 10 cm od zwierciadła kulistego wklęsłego Zosia ustawiła świeczkę. Ogniskowa zwierciadła f=30 cm. a. Oblicz odległość obrazu świeczki od zwierciadła. Nazwij, czy jest to obraz rzeczywisty, czy pozorny.
29 kwi 10:18
belfer: weź linijkę, ołówek i narysuj , powinno wyjść ppp = pozorny, powiększony, prosty
29 kwi 11:36
belfer: y = 15 cm
29 kwi 12:08