fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Poniższy wykres przedstawia zależność szybkości od czasu v(t) dla pewnego szybko lola: rysunekPoniższy wykres przedstawia zależność szybkości od czasu v(t) dla pewnego szybkobieżnego pociągu Oblicz: a. drogę jaką przebyło ciało w trakcie ruchu b. szybkość średnią ciała wynik podaj w i . c. jakimi rodzajami ruchu poruszał się pociąg na poszczególnych fragmentach (1, 2, 3, 4)? v − m/s t− minuty
29 kwi 10:16
belfer: a) s = pole tego łamańca
 s 
b) vśr =

 50 s 
c) 2x j.zm.przysp.,jednostajnym,, j.zm.opóźnionym
29 kwi 11:38