fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
tensor bezwładności układu czterech mas shhm: W naprzeciwległych wierzchołkach sześcianu o boku a = 1m umieszczono 4 masy punktowe: m1 = 60, m2=52, m3=73, m4=48 [kg]. Wybierz dowolny układ współrzędnych i wyznacz w nim tensor bezwładności układu czterech mas. Mógłby ktoś pomóc, nie mam kompletnie pojęcia co i jak tu trzeba zrobić?
27 kwi 21:24