fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Cięzar na spręzynie, okres drgań, faza początkowa ZaklinaczKur: Na sprężynie o współczynniku sprężystości k=100 N/m zawieszono maskotkę o masie m=200 g , a następnie odciągnięto ją z położenia równowagi o wielkości A= 100 mm i puszczono swobodnie. Proszę policzyć: okres drgań, fazę początkową, maksymalne wartości prędkości oraz przyśpieszenia w czasie drgań.
25 kwi 22:43