fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
praca, moc, energia engi: Lokomotywa poruszająca się z prędkością 20m/s ciągnie pociąg o całkowitej masie 30 000 kg. Opory ruchu wynoszą 10000N. Oblicz moc, z jaka pracuje silnik lokomotywy orz jego moc chwilową gdy zacznie przyspieszać od prędkości 20 m/s z przyśpieszeniem 0,1 m/s.
23 kwi 18:15