fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Pomocy? Kama: Jaka siła wywierana jest na ładunki q1 = 3C i q2 = −2C znajdujące się odpowiednio w położeniach r1 = (1, 1, 1) i r2 = (1, 2, −3) w polu elektrycznym o natężeniu E = (y, x, 0)NC−1?
23 kwi 18:00