fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Wyraź ciśnienie gazu patp: Wyraź ciśnienie gazu w naczyniu zamkniętym przez liczbę jego moli n i liczbę Avogadra NA , a także przez liczbę moli n i i masę molową gazu .
23 kwi 13:52