fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
prędkość liniowa :): Długość wskazówki minutowej zegara na wieży kościelnej wynosi 1,2 m, a godzinowej 1 m. Oblicz stosunek wartości prędkości liniowej końca wskazówki godzinowej do minutowej.
 2π x 1m 
Robię to tak że vg=

 3600 s 
 2π x 1,2 
vm=

ale nie idzie
 60 s 
22 kwi 22:30
: bo godzinowa robi pełen obrót w ciągu 12 godzin, nie masz zegarka
23 kwi 09:28
xz:
11 cze 14:03