fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Proszę! Jacek: Gdy kulkę o masie 400g położono na płytkę, pod którą była zamocowana sprężyna, sprężyna skróciła się o 2mm. Następnie kulkę podniesiono na wysokość 1,5m ponad płaszczyznę płytki i puszczono swobodnie. Wartość przyspieszenia ziemskiego wynosi 9,81. Oblicz maksymalne skrócenie sprężyny wywołane uderzeniem kulki o płytkę. Proszę o szybkie rozwiązanie
22 kwi 18:45
: dzisiaj jest wolna niedziela
22 kwi 19:53
Jacek: ;−;
22 kwi 21:08