fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Siły nacisku Aloha: Drabinę o masie 10kg ustawiono na poziomym podłożu. Ramię drabiny tworzy z pionem kąt alfa. Maksymalny kąt o jaki można odchylić od pionu to ramię to 2alfa. (ta drabina ma dwa ramiona) Wykaż że niezaleznie od wartosci kąta alfa siły nacisku każdego z ramion drabiny działającej pionowo na podłoże jest równa około 50 N Mogłby mi ktoś roztysować te siły? NIe bardzo wiem jak one mają wyglądać w ogóle
20 kwi 10:20