fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
jak wyliczyć różniczkę zupełną bibi3333: Wyznaczenie wartości przyspieszenia ziemskiego za pomocą wahadła matematycznego. Przyrządy: nić, obciążnik, stoper, taśma miernicza. Przebieg: zmierz okres, dokonaj pomiaru dziesięciu okresów dla trzech długości wahadła. Obliczenia: T=2π(l∕g)0,5, dla małych wychyleń tu sin x=x. Wylicz wartość g. Oblicz błąd pomiaru metodą różniczki zupełnej. Pomiary i wyniki: T=2π(l/g)0,5 T=2π√l/g /2 T2=4π2∙l/g /g T2∙g=4π2∙l /T2 g=(4π2∙l)/T2 I pomiar Średni czas: 0,89s Długość średnia: 0,20m g=(4∙(3,14)2∙0,2)/ 0,892 =7,89/0,79=9,98 II pomiar Średni czas: 1,19s Długość średnia: 0,39m g=(4∙(3,14)2∙0,39)/ 1,192 =15,38/1,42=10,90 III. Średni czas: 1,83s Długość średnia: 0,85m g=(4∙(3,14)2∙0,85)/1,832= 33,52/3,35=10,01 Błąd pomiaru metodą różniczki zupełnej: dg(l,T)≈|δg/δT|∆T+|δg/δl|∆l
20 kwi 00:22
różniczek: normalnie , policz pochodne czastkowe i podstaw wartości średnie oraz niepewności mierzonych wielkosci do wzoru
20 kwi 08:15
różniczek: lepiejj idź spaćemotka
20 kwi 08:15
korki_fizyka@tlen.pl: opracowuję takie wyniki non−stop, bo zbliża sie koniec semestru emotka
22 kwi 12:57