fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Kondensator miko9: Mam narysowany wykres I=f(t) jak policzyć i zaznaczyć na wykresie stałą czasową obwodu ?
3 kwi 23:24
4 kwi 15:01