fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Gradient pola skalarnego r^2 Bilauta: zad: Oblicz gradient pola skalarnego r2
31 mar 17:14
.: Tutaj nie ma funkcji!
1 kwi 15:10
Bilauta: A ja mam takie polecenie i właśnie nie wiem co mam zrobic
4 kwi 09:40
: jesli r(x,y,z) to policz pochodne cząstkowe
4 kwi 15:00