fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Okresy obiegu Marcelina: Ganimades krąży wokół Jowisza w odległości 1 mln km z okresem 7,16 dnia. Jaka jest masa Jowisza
30 mar 09:27
: Ganimedes MJ = 1,9 x 1027 kg uprzedzam kolejne pytanie skąd z prawa powszechego ciążenia
30 mar 09:34
Marcelina: Wyznaczyłam wzór na masę M=4π2R3/T2 ale nie wychodzi
30 mar 10:54
Marcelina: * M=4π2R3/T2G
30 mar 10:55