fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Zachowanie pędu John: rysunekCześć, Pocisk o masie m poruszający się z prędkością v rozpadł się wskutek wybuchu na dwie części o jednakowych masach. Jeśli część 1 tuż po wybuchu zatrzymała się, to część 2 uzyskała prędkość v2 równą:
 v 
A.

 2 
B. v C. 2v D. 3v Wydaje mi się, że odpowiedź C. 2v jest poprawna, dobrze myślę? Pierwsza część pocisku przekazuje cały swój pęd drugiej części? Wektor zmiany pędu części pierwszej pocisku jest równy A. zero
 mv 
B. −

 2 
 mv 
C.

 2 
D. −mv Tutaj bym zaznaczył D. −mv, ponieważ skoro pocisk się zatrzymał, to zadziałała na niego przeciwna siła, zgadza się?
29 mar 17:40
: CC
29 mar 17:46
John: Dzięki, powiedziałbyś czemu w 2 drugim podpunkcie C?
29 mar 17:51
: odejmij sobie od zera to co było przed
29 mar 19:12
: czyli B emotka
29 mar 19:12