fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Akustyka o rany julek: Dwie struny wykonane z jednakowego materiału naciągnięte jednakową silą F, mają przekrój poprzeczny S.Jedna z nich ma długość 97 cm,druga 97,5 cm.Krótsza z nich rezonuje z dźwiękiem wzorcowym o częstotliwości 325 Hz.Ile dudnień (z dźwiękiem wzorcowym)wydaje dłuższa z nich?
26 mar 09:43
pudel i hanecka:
F 

=const
S 
 Fl 
const=

∧Sl=V∧Fl=mv2
 Sl 
_______________________ const=dv2 _______________ 2l1fwz=2l2fx
 Δf 
y=Δf*

 2 
 dy 
n=

 Δf 
Δf=fwz−fx ____________________
 l1fwz 
Δf=n=?=fwz

 l2 
_________________________
 5 
Δf=325−323,(3)=

 3 
odpłuższa struna wydaje z dźwiękiem wzorcowym 5 dudnień w ciągu 3 sek P.S;l1=97 cm,l2=97,5 , fwz=325 Hz
26 mar 10:12
sd: Poprawnie przepisałeś rozwiązanie z podręcznika a teraz troche prawdziwej poezji dodamy nt hwdetele srele Zen 64 pudel, o rany itp W pustym pokoju uwiędłe kwiaty, w fotelu siedzi Jełop wąsaty, a zegar tyka, bo czas umyka. Z każdym browarem Jełop zanika. − I co tak siedzisz knurze opasły? Twojej nadzieii gwiazdy już zgasły, Knurze opasły! A Jełop jęczy, stęka i sarka, nie wie że grób mu kopie koparka. A na tym grobie kamień niech stanie, a na kamieniu poety wołanie: −Tu leży Jełop mój przyjacielu, który przepierdział życie w fotelu.
26 mar 15:01