fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Rozdzielczość wskaźnika równowagi Asia: Zmierzono siłę elektromotoryczną źródła metodą kompensacyjną. Uzyskano wynik U = 5,000V na zakresie Uz = 10V. Jaka powinna być rozdzielczość wskaźnika równowagi, aby błąd nieczułości był 10 razy mniejszy od granicznego błędu względnego pomiaru napięcia wzorcowego. Jak to ustalić?
24 mar 21:41