fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
kinematyka wyprowadzenie wzoru Aloha: Jak wyprowadzić wzór na v średnią = (v1+v2)/2 wiedząc, że przyspieszenie jest stałe?
24 mar 19:56
Lech: S=v1*t +at2/2 vśr = S/t , oraz a = (v2 − v1)/t czyli vśr = v1 + (v2 − v1 )/2 = ( v1 + v2 )/2
25 mar 17:48
Aloha: Dziękuję!
3 kwi 10:36