fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Ped Fiz: Wyznaczyc preskosc odrzutu dziala po wustrzale kuli z v 250m/s. Masa dziala 1000kg kuli 1 kg kat alfa 25 stopni
14 mar 14:09
: tsialo ledzi u na fretkosc rufnom łokolo 0,23 m/s
14 mar 14:55