fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Czym różnią się opisane ruchy? Goliat: Czym różnią się opisane ruchy po okręgu o prom. R? 1)x=Rcosα, y=Rsinα 2)x=Rsinα, y=Rcosα
14 mar 00:00
Lech: To nie sa rownania ruchu , bo nie ma czasu t ! ! ! Chyba ze α = ωt Wowczas 1) x(t) = R cos(ωt) , y(t) = R sin(ωt) , dla t = 0 , x= R ,y = 0 2) x(t) = R sin(ωt) , y = R cos(ωt) , dla t =0 , x=0 , y = R WNIOSEK = ? ? ?
14 mar 08:06
Goliat: Czyli to są ruchy po okręgu zaczynające się w 1 ćwiartce i skierowane naprzeciwko siebie?
14 mar 09:34