fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Znaleźć prędkość i wektor położenia Marek_M: Wektor przyspieszenia ma składowe (0,0,−g) w układzie kartezjańskim. Całkując znajdź prędkość v(t) i wektor położenia r(t) dla wartości początkowych prędkości i położenia: Vo=(5,0,2), ro=(0,0,0)
13 mar 23:32
: a umiesz całkować ?
14 mar 10:09
Marek_M: Teoretycznie tak emotka
14 mar 10:26
: to teraz zastosuj to praktycznie emotka i pochwal się swoim wynikiem
14 mar 11:23
Marek_M: Odświeżam bo dalej nie wiem jak to zrobić. Policzyć całkę z −g po czasie jest prosto ale nie wiem co z tymi (x,y,z) dla prędkości i położenia. Mógłby ktoś to rozpisać?
19 mar 17:17
: masz tylko jedną skłądową do pocałkowania
 dv 
a = −g =

⇒ rozdzielasz zmienne⇒ dv = −gdt i cąłkujesz obistronnie
 dt 
vz = ∫dv = −g∫dt = −gt +C itd
19 mar 17:50
: a warunki początkowe Vo i ro będą ci potrzebne do wyznaczenia stałych całkowania np. vz(t=0) = 2 więc C = 2
19 mar 17:52
: potem jeszcze raz całkujesz całe wyrażenie: vz = −gt + 2 i następną stała masz = 0 to wszystko jest napisane w książkach, radzę zajrzeć i przeczytać
19 mar 17:53