fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Dynamika: jaką pracę trzeba wykonać? Dino: Dzień dobry, potrzebuję pomocy przy poniższym zadaniu z dynamiki: Kulka zawieszona na nieważkiej nici o masie m = 20 g zatacza okrąg o promieniu r = 100 cm z prędkością v0 = 10 m/s. Jaką pracę trzeba wykonać aby ściągnąć kulkę do środka poprzez skrócenie nici o 50%?
13 mar 16:42
Lech: 1) zasada zachowania momentu pedu : mr21 = m(r/2)22 2) zmiana energii kinetycznej : W= |mr2ω12/2 − m(r/2)2ω22/2 | ω = v/r
13 mar 22:02