fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Przewodniki prostopadłe. Nedar: Zadanie 11.31 ze strony 84, zbiór zadań "Z fizyką w przyszłość", wydawnictwo ZamKor. http://wstaw.org/w/4O53/
9 mar 12:54
Pitagoras: narysuj w wyobraźni dwa okręgi i zastosuj moje twierdzenie
9 mar 13:11
Nedar: A co z podpunktem b?
9 mar 13:28
Nedar: Wyjaśnione.
9 mar 19:23