fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
optyka andriejandrzej: Narysuj schemat układu optycznego aparatu fotograficznego. Potraktuj obiektyw jako pojedynczą soczewkę skupiającą. Narysuj konstrukcję obrazu uzyskiwanego na kliszy fotograficznej.
8 mar 17:40
umiesz czytać ??: a w podreczniku albo wiki szukałeś
9 mar 10:00