fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Akustyka i gazy o rany julek: Zadanie−zagadnienie Zidentyfikuj(po gęstości w war norm) gaz: Dane pomagające w identyfikacji: Gaz ten wypełnia rurę Kundta o długości l i rezonując z prętem o długości L(w którym dźwięk się rozchodzi z prędkością v) tworzy n węzłów w rurze(z gazem w war norm)
8 mar 10:21
pudel i hanecka:
 v (vx)*(n−1) 

=γ=

 2L 2l 
Wzór chyba oczywisty i nie wymagający wyjasnień Ale jak przejść do gęstości Można chyba skorzystać z wzoru na moduł Younga(bo choć ten dotyczy ciał stałych to można go "adoptować" i do gazów)
 Fl 
E=

 Δl*S 
I teraz:
F 

=p=p0
S 
l cp 

=

Δl cv 
 3,5R 
ϰ=

−bo chodzi zapewne o gaz dwuatomowy−najbardziej zbliżony do
 2,5R 
gazu doskonałego Czyli 1)E=p0 2)Fl;
 mv2 at2 
Fs=

∧ s=

∧ F=ma ∧ v=at ∧ l=vt
 2 2 
_____________________
Fl mv2 

=

∧ Δl*S=V
2 2 
 mv2 
Czyli 2)E=

=v2*d
 V 
________________________ v2*d=p0*ϰ, __________________________________________
 p0*ϰ*L2*(n−1)2 
d=

 (vl)2 
i teraz posługując się tabelą gęstości(gazów dwuatomowych) można identyfikować
8 mar 12:01
sd: Pieprzysz głupoty aż oczy bolą a tak nawiasem: W pustym pokoju uwiędłe kwiaty, w fotelu siedzi Jełop wąsaty, a zegar tyka, bo czas umyka. Z każdym browarem Jełop zanika. − I co tak siedzisz knurze opasły? Twojej nadzieii gwiazdy już zgasły, Knurze opasły! A Jełop jęczy, stęka i sarka, nie wie że grób mu kopie koparka. A na tym grobie kamień niech stanie, a na kamieniu poety wołanie: −Tu leży Jełop mój przyjacielu, który przepierdział życie w fotelu.
8 mar 14:02
Żak: Pieprzyć to można w odbytnicę tylko takie szpiclowskie płatne za nasze(jak powiadają szmatławce)bydlę jak ty(sd)A wtedy nie dość że przestaniesz wtrącać swoje załgane trzy grosze,ale w ogóle znikniesz z firnamentu uprzywilejowany dygnitarzu psychiatryczny
9 mar 08:27
sd: poprawnie przepisałeś treśc oraz rozwiązanie na piedestał z hwdtele srele
9 mar 09:54