fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
optyka - wysokosc obrazu Ania: Odległość d świecącego przedmiotu od ekranu była równa 1 m. Pomiędzy przedmiot i ekran wstawiono cienką soczewkę dwuwypukłą o ogniskowej f = 0,24 m tak, że na ekranie powstał odwrócony obraz powiększony 1,5 raza. Gdy soczewkę przesunięto w stronę ekranu o 0,2 m, na ekranie: A. nie otrzymano obrazu B. otrzymano obraz o wysokości równej 2/3 wysokości przedmiotu C. otrzymano obraz o wysokości równej wysokości przedmiotu D. otrzymano obraz o wysokości równej 4/3 wysokości przedmiotu proszę o pomoc w obliczeniach
3 mar 00:28
sam wśród debili: x + y = 1
1 1 1 

=

+

f x y 
 |y| 3 
p =

=

 x 2 
a da;ej sama
4 mar 08:48