fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
W przypadku przyspieszenia elektronu o1: W przypadku przyspieszenia elektronu w polu o różnicy potencjałów U=100kV uzyskuje on prędkość relatywistyczną. Wykonując odpowiednie obliczenia wykaż, że wartość tej prędkości wynosi v=0,54c.
25 lut 16:18
Lech: Praca pola elektrycznego = energii kinetycznej elektronu ! W= eU Ek = m c2 − mo c2
 mo  
m =

, masa relatywistyczna elektronu
  1− (v/c)2 
 1 
mo c2 * ( 1 −

) = eU dokoncz , powodzenia !
  1 − (v/c)2 
25 lut 17:04
sam wśród debili:
 1 
moc2(

− 1) = eU
 1−(v/c)2 
 v2 
teraz po podstawieniu wyjdzie ci, że 1 −

= 0,7
 c2 
stąd v ≈ 0,55 c
26 lut 12:12