fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
qyznacz współczynnik tarcia statycznego na87: dana jest moneta o masie m pozostająca w spoczynku na okładce ksiażki nachylonej do poziomu pod kątem alfa. wiadomo ze kat osiaga wartosc 13 stopni moneta jest na granicy ześlizgnięcia się z ksiażki co oznacza ze minimalne zwiekszenie kąta nachylenia ponad 13 stopni powoduje ześlizgniecie sie monety. wyznacz wspolczynnik tarcia statycznego miedzy moneta a ksiazka
24 lut 15:53
Lech: Narysuj rownie pochyla i ciezar monety rozloz na skladowe , wzdluz rowni Fs = mg sin α i prostopadla do powierzchni rowni N = mg cos α . Warunek rownowagi Fs = μ N ⇔ mg sin α = μ mg cos α ⇒ μ = .......
24 lut 17:17