fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
. Znaleźć siły działające na węzeł utworzony w punkcie złączenia linek na87: rysunekNa rys. przedstawiony jest ciężar o masie m=m1 wiszacy na trzech lonkach. Znaleźć siły działające na węzeł utworzony w punkcie złączenia linek. Założyć że sznurki są nieważkie. 50
24 lut 15:18