fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Kobieta ciągnie sanie po poziomej powierzchni na87: Kobieta ciągnie sanie po poziomej powierzchni przy pomocy liny przyczepionej do początku sań i skierowanej pod katem α=42◯ w stosunku do podłoża. Masa sań z ładunkiem wynosi m=75 kg. Współczynnik tarcia kinetycznego μk między płozami sań a śniegiem wynosi 0.1. Wyznacz wartość siły działającej na sanie ze strony liny. Załóżmy że kobieta znaczaco zwiększyła siłę z jaką ciągnie linę, Czy wartość siły tarcia fk wzrośnie, zmaleje czy pozostanie taka sama?
24 lut 15:13