fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
skorzystać z wzoru Balmera Bożena: oblicz długości serii Pfunda (m=5, n=6 i m=5, n=7) oraz Humphreysa ( m=6, n=7 i m=6, n=8)
22 lut 17:32
Lech:
 1 1 1 
Korzystaj ze wzoru :

= R(


)
 λ n2 k2 
R− stala Rydberga . n , k − numery orbit ( poziomow energetycznych )
22 lut 20:50