fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Akustyka o rany julek: Niewielki młoteczek uderzający w żelazną (stalową) rurę (szynę) 10 razy na sekundę jest źródłem dźwiękowej fali kolistej rozchodzącej się w tej stali.Napisać równanie kinetyczne tej fali jeśli wiadomo ponadto że: prędkość dźwięku w stali vs=5000ms−1 Vmax−maksymalna prędkośc poprzeczna fali
22 lut 07:42
Lech: f= 10 Hz vs = 5000 m/s λ= v/f , dlugosc fali k = 2π/λ , vmax = Aω= A2πf Rownanie fali Φ(x,t) = A sin (ωt −kx)
  vmax 
Czyli Φ(x,t) =

*sin[ 2πf(t−x/v)]
 2πf 
22 lut 08:50
hwdtele i pudel:
 s 1 
T=

=

 10 f 
y(t)=Asin2πft y'(t)=v=A2πfcos2πft
 vmax 
vmax=A20π, A=

 20π 
__________________________
 vmax x 
y(t,x)=

sin(20πt+−2π

)
 20π vsT 
 vmax 
y(t,x)=

sin(20πt(s−1)+−0,04πx(m−1))
 20π 
___________________________
vmax 

[m],t[s]
20π 
x−odległośc od źródła [m]
22 lut 08:54
sd: W pustym pokoju uwiędłe kwiaty, w fotelu siedzi Jełop wąsaty, a zegar tyka, bo czas umyka. Z każdym browarem Jełop zanika. − I co tak siedzisz knurze opasły? Twojej nadzieii gwiazdy już zgasły, Knurze opasły! A Jełop jęczy, stęka i sarka, nie wie że grób mu kopie koparka. A na tym grobie kamień niech stanie, a na kamieniu poety wołanie: −Tu leży Jełop mój przyjacielu, który przepierdział życie w fotelu.
22 lut 09:39
sd: brawo hwdtele itp Zenki poprawnie przepisałeś rozwiązanie
22 lut 09:40